1 month ago

Anons informacyjny – szkolenia z francuskiego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://biznesowesymulacje.wordpr read more...

1 month ago

Anons informacyjny – treningi z public relations

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckaread more...

1 month ago

Informacja – kursy z public relations

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006read more...

1 month ago

Publikacja – szkolenia z czeskiego

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"read more...

1 month ago

Zawiadomienie – warsztaty z wiedzy o społeczeństwie

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

1 month ago

Ołoszenie – warsztaty z panowania nad stresem

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projekt&oacu read more...

1 month ago

Obwieszczenie – treningi z rekrutacji

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 https://biznesowesymulacje.wordpress. read more...